Inddækninger af bly, kobber og aluminium

Alle steder, hvor en tagflade gennembrydes af et eller andet bygningselement, er der behov for såkaldte inddækninger, der sørger for tagets tæthed i faldretningen. På tegltage er inddækninger mest iøjnefaldende. De er oftest udført af en vvs-mand i metal og på ældre ejendomme ses hyppigt zinkplade og blyplade; sjældnere kobberplade. I dag ses en hel del inddækningsplade og -profiler af aluminium. De fungerer udmærket i sammenhænge, hvor de egner sig med deres stivhed. De patinerer dog ikke så smukt som fx zink. Aluminium mister efterhånden sin blanke overflade, men vedbliver at være temmelig lys i tonen og stikke af fra omgivelserne på et gammelt tag. På tegltage er det vigtigt, at inddækninger kan formes efter teglenes bølger. Derfor har bly været det foretrukne materiale, fx til blyvinger omkring et tagvindue.

Udvalset bly formes let med en gummihammer, og det antager hurtigt en stilfærdig farve, som ikke forstyrrer helheden af taget. Desværre er bly et giftigt tungmetal, og selv om det nedbrydes langsomt, er det ikke længere et velkomment byggemateriale. Bly nedbrydes ikke nævneværdigt af sur nedbør, som fx zink gør, men tæres derimod af alkalier i mørtler og salte udfældet fra nyt murværk. Undersøgelser har vist, at afvasket bly fra taginddækninger er den dominerende kilde til bly i spildevand. Noget taler dog for, at risikoen ikke er alarmerende, eftersom blyinddækninger i skrivende stund stadig er tilladte en vvs-mand at forny, under restaurering af huse som har dem i forvejen. Betingelsen er dog, at huset er opført før 2002.

Bly er stadig tilladt – men overlad det til professionelle

Ved nybyggeri i dag må bly vige for andre materialer og der er da også kommet praktisk anvendelige alternativer. Der føres ikke kontrol med denne toksiske trussel. En vvs håndværker skal ikke have blycertifikat eller lignende, og private kan således uden videre købe bly til reparationer af inddækninger. Som hovedregel bør man dog overlade arbejdet med reparation af inddækninger til en blikkenslager eller en vvs forretning. Arbejdet kan være fagligt krævende ud over de fleste amatørers formåen. Der skal måske loddes med gasbrænder eller sammenfalses plader. En vvs håndværker kan være tvunget til at færdes og opholde sig i en udsat position højt til vejrs. Desuden er viden om forskellige metallers brugbarhed sammen helt nødvendig for at undgå galvanisk tæring.

På tegltage, tage med dæk af betontagsten og tage af bølgeplader findes der almindeligvis skotrender, hvis taget har flere flader, som fx ved vinkelhuse, eller hvis der findes kviste med sadeltag. Tidligere så man render udført af vvs-folk som såkaldte skotrendesten, og de  findes stadig her og der. De fungerer godt og fremhæver indtrykket af et smukt, ensartet tag af teglmaterialer. Man kunne ønske, at denne byggeskik blev genoptaget i stedet for de senere så udbredte skotrender af zinkplade. Den tiltagende luftforurening og forsuring af regnvandet har nemlig ført til, at zink nedbrydes hurtigere end før. Skotrendesten af tegl har ikke den svaghed.

Renovering af skotrender

Har man skotrendesten på sit tag, må man være forberedt på, at nye sten til udbedring af skader skal bestilles på et teglværk. Skotrender har den ulempe, at de kan samle store mængder sne. Ved skiftende tø og frost i en periode, kan der opstå isformationer i en skotrende, som spærrer for smeltevand og regn. Hvis det opsamlede vand når en vis dybde, kan det trænge ind under teglene, hvis mørtel og forskelling af de kantskårne tegl ud mod renden er nedbrudt og har åbninger. Vær derfor opmærksom om vinteren, og sørg for at skotrenderne ikke spærres.

2 comments

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.