De forskellige flisematerialer

Vinylfliser består af et sammenpresset flise plastmateriale, der i nogle tilfælde er belagt med et let fjedrende skumlag på bagsiden. Fliserne fastgøres til underlaget med en vinylklæber (følg flisefabrikantens anvisning). Vær opmærksom på, at der på markedet også findes nogle typer selvklæbende gulv vinylfliser, hvor man blot skal trække en beskyttelsesfolie af bagsiden og trykke flisen fast mod underlaget. Det er efter mine erfaringer produkter, man bør holde sig fra, fordi  deres klæbeevne ikke er god nok. Vinylbelægningens fordele er, at den er meget slidstærk og nem at holde ren. Til gengæld kan den give anledning til statisk elektricitet. Vinyl er i øvrigt den eneste af de bløde belægninger, der må  bruges i såkaldte vådrum. Det vil sige i badeværelser.

Men kun som banevare, der svejses vandtæt sammen i samlingerne.  Korkfliser er fremstillet af sammenpresset kork, hvor oversiden enten er ubehandlet eller lakeret. Korkfliser fås også beklædt med et lag vinyl. Denne type er ganske vist dyrest, men absolut også den bedst egnede til gulvbelægning på grund af sin store slidstyrke og nemme vedligeholdelse. Vinylbelagte korkfliser fastgøres med samme typer lim som almindelige vinylfliser, men følg fabrikantens anvisninger.

Linoleum var moderne, da vores oldeforældre var unge – og er det stadigvæk, men udseendet har ændret sig. Nu om stunder fås linoleum i en masse kulører, enten ensfarvede eller marmorerede, og så har det en uovertruffen holdbarhed. Et linoleumsgulv har en levetid på over 20 år, og med sit naturlige indhold af linolie har materialet evnen til at regenerere, det vil sige  læge de småskrammer, der tit kommer i overfladen. Da linoleum er gennemfarvet, bevarer det sit udseende, selv om overfladen slides.

Først når indholdet af linolie er tørret ud, begynder linoleumet at revne og må skiftes ud. Og som et ekstra plus er materialet anti-statisk, så man undgår ubehagelige  stød. De mest almindelige fliser til gulve i boliger har en tykkelse på 2,5 mm og et underlag af glasfibervæv. Til fastgøring bruges en såkaldt SBR-lim, der hugger hurtigt. Det betyder, at belægningen blot skal gnides fast mod limlaget, før den binder. Alternativt kan man  bruge en mere elastisk akryl-lim, men i så fald skal linoleumet både gnides og tromles fast for at sikre en god vedhæftning.

Før du går i gang

Mål gulvarealet op, og køb materialerne hjem. Det gælder både fliser, lim og  gulvspartelmasse passende til underlag og flisetype. Til lægning af gulvet er følgende værktøj nødvendigt: En hobbykniv med ekstra blade, stållineal, vinkel, tommestok og en fintandet bred stål-spartel. Begynd med at fjerne eventuelle fejelister langs fodpanelerne. \/ask derefter  gulvet med vand tilsat et grundrengøringsmiddel, så gulvfladen er fuldstændig affedtet. Når gulvet er tørt, støvsuges det grundigt. På malede betongulve skal eventuel løstsiddende maling slibes af, inden du går i gang med at lægge fliserne.

På ubehandlede betongulve bør du efter vask og støvsugning lade betonen tørre et døgn og derpå stryge den en gang med akrylprimer. Det forhindrer, at betonen efterfølgende suger fugten ud af limen, inden den hærder og opnår sin fulde bindeevne. Anbringelsen af den første flise er afgørende for hele belægningens placering. Begynder du med en fotograf flise, der ligger blot en smule skævt i forhold til  væggene, vil denne skævhed blive overført til hele gulvet. Endvidere er det vigtigt at få lagt fliserne på en sådan måde, at de yderste fliserækker mod væggen er lige brede på begge sider. En belægning, der slutter med smalle flisestrimler langs den ene væg, vil misklæde et ellers flot gulv.

Lægning af fliserne

Find først gulvets midterlinier – både på langs og på tværs. Slå søm i fodpanelerne eller gulvkanten, og spænd to snore ud, så de markerer midterlinjerne. Læg to rækker fliser løst  ud vinkelret på hinanden og  med midten over midterlinjerne. Ryk fliserne, så afstanden til væggen i enderne af henholdsvis den langs- og tværgående række bliver ens. Flyt derpå de to snore, så de nu følger fliserækkernes ene kant på begge leder. Kontroller med en vinkel, at snorene er helt vinkelrette på hinanden. Fjern fliserne. Begynd lægningen, så den første flise har sit ene hjørne i skæringspunktet mellem snorene. Læg fire-fem fliser i række og begynd næste række ud fra den først lagte flise.