Gulvbranchen samler og udvikler viden om gulve

Gulvbranchen har holdt fast i den faglige stolthed gennem 100 år. Mange materialer har vist sig levedygtige i lige så mange år, men i takt med den teknologiske udvikling er der også kommet nye til. Blandt andet vinyl, gummi og tekstile gulvbelægninger. Der er også blevet udviklet nye klæbere og ergonomisk rigtigt værktøj til gulvafslibning. Men, vigtigst af alt har branchen opsamlet en faglig viden, som kommer brugerne til gavn. I de kommende år vil denne viden blive mere og mere efterspurgt.

Flere undersøgelser peger pâ, at en præcis rådgivning og vejledning om valget af det rigtige gulv kan spare brugerne for mange penge. Og samtidig være med til at sikre et godt miljø. Gulvfaget i sammenligning med andre af byggebranchens fag hører til blandt de mindre fag. Det har dog alligevel en central placering. Gulvdelen udgør i snit to procent af den samlede byggesum, så det er ikke på grund af den økonomiske vægt, at faget er placeret centralt.

billig gulvafslibning i kalundborg med 3 gratis tilbud

Korrekt rådgivning – færre omkostninger

Det er gulvets store betydning for bygningens daglige liv, der sætter gulvbranchen i fokus.  Det er gulvlæggeren, der skal rådgive om den bedste gulvbelægning og gulvafslibning i forhold til de aktiviteter, der skal være i rummet. Skal gulvet være skridsikkert, ledende eller skal gulvet være med til at sikre en god akustik? Der kan også være rådgivning om gulvbelægning i forhold til det forventede slid og om krav til hygiejne, rengøring og vedligeholdelse. Gulvbranchen ligger inde med en stor specialviden, som der i de kommende år vil blive mere og mere brug for.  Ved at synliggøre branchens specialer og gulvmaterialernes forskellige egenskaber kan man medvirke til at forhøje bygningernes nytteværdi. Samarbejdet med andre faggrupper bl.a. blikkenslagerne prioriteres ligeledes højt.

Hvis der ved valg af gulvbelægning tages hensyn til:

  • funktioner i rummet
  • forventninger til slidtage
  • planlagt rengøring

vil der kunne opnås store besparelser på den løbende vedligeholdelse og den daglige rengøring og gulvslibning. Det faglige samarbejde og behovet for en arbejdsgiverforening som modvægt til fagbevægelsens udvikling var udgangspunktet for branchens organisering tilbage i 1906.

Samarbejde – både internt og eksternt

For at sikre det faglige niveau og den nødvendige uddannelse har gulvbranchen gennem mange år samarbejdet med forskningsinstitutter. Det drejer sig blandt andet om SBi,  Byggecentrum og Teknologisk Institut. Der er til gensidig faglig gavn blevet udvekslet viden mellem gulvbranchen og de eksterne samarbejdspartnere. De voksende krav til gulvenes anvendelse og gulvafslibning og udseende vil de kommende år stille større krav til gulvlæggernes viden om materialer og den påvirkning, som gulvene bliver udsat for. Der er derfor fortsat brug for en god og opdateret lærlingeuddannelse til gulvafslibning samt relevant efteruddannelse for svendene.  Samarbejdet med forbundet Træ, Industri, Byggeri i Danmark (TIB), som har været vor modpart i mere end 100 år, har været godt og konstruktivt.

billig gulvafslibning i kalundborg med 3 gratis tilbud

2 comments

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.