Få 3 murer tilbud – helt gratis

Har du brug for en pålidelig og dygtig lokal murer i fx Fredericia? Klik på linket, udfyld formularen, og få 3 supergode uforpligtende tilbud. Det er nemt, hurtigt og du kan spare en masse penge!

Sådan udføres fugearbejde

Til udvendig tætning mellem mur/beton og træværk, fx karme, bør altid bruges en elastisk fuge. Indvendig kan sprækken lukkes med endnu en fuge eller en liste (inddækning). Mellem fugerne fyldes sprækken med isolerende mineraluldsstrimmel.

Ved fugning med plastiske og elastiske fugemasser skal man tage hensyn til fugens form og tykkelse for at opnå størst mulig styrke og ordentlig vedhæfting til fugekanterne. Jo større tykkelse eller dybde laget af fugemasse har, jo større er kontaktfladerne. Til gengæld aftager fugemassens elasticitet med tykkelsen.

Modtag 3 gratis tilbud på murer arbejde

Derfor er det vigtigt, at der er det rigtige forhold mellem fugelagets bredde og dybde. Fuger man med en plastisk fugemasse, skal den have et rektangulært tværsnit med ensartet dybde i hele bredden. Som bagstopning for fugen bruger man et rundt fugebånd, selv om det vil give fugemassens bagside en let buet facon.

Fuge med elastisk fugemasse

En fuge med elastisk fugemasse skal have en let indadbuet for- og  bagside. Det giver en tynd, men elastisk fuge med store kontaktflader. For at få den korrekte dybde og facon på fugens bagside lægges fugemassen helt op mod bagstopningen i form af et rundt fugebånd. Forsiden af fugen rettes i facon med en afrundet træpind eller med en finger.

Vær opmærksom på, fugepinde bør stå omkring et døgn i sulfovand inden brugen. Så glider de let hen over fugemassen uden at hænge fast i den. Dyp også regelmæssigt pinden eller fingeren i sulfovandet under fugningen. lnden fugningen påbegyndes, skal sprækkens sider være rensede for fedt og snavs og eventuelt grundede med en primer for at få god vedhæftning.

For at undgå afsætning af fugemasse på materialerne langs sprækken, kan  man afdække væg og karm med tape inden fugningen. l så fald skal tapen fjernes, så snart arbejdet er færdigt.

Forbehandling

Børst muren med en tør kost, så mørtelrester fjernes. Sørg for, at vandrette og lodrette flader med udkradsede fuger er børstet rene. Fastsiddende mørtel kan fjernes med en grov slibesvamp eller et murstensstykke fra de sten, muren er muret af.

Syreblanding

Syren skal være færdigblandet, når den leveres på byggepladsen. Overlad så vidt muligt syrebestilling til en professionel murer så man er sikker på, at få den rigtige blanding. Syren må kun findes på byggepladsen i fortyndingen 1:20. Dvs. 1 del 30 % saltsyre til 20 dele vand.

Udførelse af afsyring

Det er vigtigt, at der bruges så lidt syre som muligt, og at afsyringen udføres på det mest gunstige tidspunkt. Hvis afsyringen udføres for tidligt (mens fugemørtlen endnu er ret fugtig), vil der blive trukket mørtel ud på murstenenes overflade. Mørtlen vil, når murværket er udtørret, vise sig som et gråt og misfarvende slør på stenenes overflade. Hvis afsyringen udføres for sent, det vil sige, når fugemørtlen er tør, kan murværket ikke syres rent. Afsyring udføres normalt 5-24 timer efter opmuringen men aftales normalt med den lokale murermester i Vejle, der har stået for opmuringen. Tidspunktet er afhængigt af:

  • Mørtlens bindemiddelindhold
  • Murstenenes sugeevne
  • Vejrliget

Et flisebræt med skumgummibelægning anses af en murer for det bedst egnede værktøj til afsyring. Afsyring med kost anses ikke i murer fagetfor at være forskriftsmæssigt korrekt. Afsyring bør kun udføres én gang og skal foregå oppefra og nedefter. Når man starter oppefra, risikerer man ikke, at der kommer spor efter syre, der er løbet nedad. Syren skal udskiftes med mellemrum, da beskidt syre kan fremkalde misfarvninger.

Modtag 3 gratis tilbud på murer arbejde

3 comments

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.