Få 3 gratis tilbud på din næste forsikring

Vi indhenter udelukkende tilbud ved topmotiverede forsikringsfirmaer, og derfor garanterer vi for seriøst forsikringsarbejde fra A til Z. Find lynhurtigt den skarpeste pris på din forsikringsopgave på ca 33 timer – endvidere med usædvanlig god rabat. Det kan gøres på under 8 min at udfylde din opgave i kontaktskemaet og indsende den til os.
Vi lokaliserer aldeles gratis og hurtigt op til 3 overkommelige forsikrings tilbud nær dig fra professionelle forsikringsselskaber. Få en forsikringsmægler, som vil ordne dine forsikringsønsker på ingen tid. Energiske forsikringsselskaber klarer bl.a. disse opgaver: hundeforsikring, rejseforsikring, sælgeransvarsforsikring og trailerforsikring.
Modtag anerkendt hjælp til løsning af de udskudte forsikringsopgaver til yderst gavmilde priser. Udfyld forsikringsmæglerformularen i dag og få 3 ypperlige tilbud fra erfarne forsikringsselskaber. På ret kort tid modtager du gratis 3 overskuelige tilbud på effektiv forsikringsarbejde.

3 gratis tilbud på din forsikring

Skadesforsikring

GE Frankona Reinsurance forsikring A/S havde i 2004 en præmieindtægt på 2,6 mia. kr. Selskabet, der oprindelig er stiftet i 1894, indgik tidligere i Balticakoncernen under navnet Nordisk Gjenforsikrings Selskab, Aktieselkabet A/S, fra 1985 Nordisk Reassurance Selskab A/S. Fra 2006 blev selskabet overtaget af Swiss Re under navnet Swiss Re Copenhagen.

If Skadeforsikring, der ejes af IF Skadeförsåkring Holding AB, er underlagt svensk tilsynsmyndighed. If havde i Danmark i 2003 en præmieindtaegt på ca. 2,2 mia. kr. If, der er Nordens største skadesforsikringsselskab med en samlet præmieindtægt på ca. 32 mia. kr. i 2003, blev dannet i 1999 ved en fusion af norske Storebrands og svenske Skandias skadesforsikringsenheder. I Danmark fulgte Skandia Forsikring (indtil 1998 Kgl. Brand) med. Ejes siden 2004 af finske Sampo.

Livs- og pensionsforsikring

Pen-Sam Liv havde i 2004 et medlemsbidrag på 2,9 mia. kr. og en balance på 27,3 mia. kr. Pen-Sam blev stiftet i 1986 som et administrationsfællesskab for 4 pensionskasser (for sygehjælpere, plejehjemsassistenter, portører, trafikfunktionærer m.m.). I 1990 blev Pen-Sam Liv forsikringsaktieselskab stiftet med det formål at indføre mere fleksible pensionsordninger for den pædagogiske sektor og for ledere.

Topdanmark havde i 2004 på livsforsikringsområdet en præmieindtægt på 2,3 mia. kr. og en balance på 29,7 mia. kr. Koncernen omfatter 5 forskellige livsforsikringsselskaber. der tegner såvel private, individuelle ordninger som kollektive firmaordninger.

Magistrenes Pensionskasse (stiftet 1960) havde i 2004 et medlemsbidrag på 1,7 mia. kr. og en balancesum på 44 mia. kr.

Juristernes og Økonomernes Pensionskasse

Juristernes og Økonomernes Pensionskasse (stiftet 1973) havde et medlemsbidrag på 1,2 mia. kr. og en balance på 25 mia. kr., mens Lægernes Pensionskasse (stiftet 1946) havde et medlemsbidrag i 2003 på ca. 1,1 mia. kr. og ultimo året en balancesum på 39,7 mia. kr. Disse og andre tilsvarende tværgående pensionskasser (for eksempel for ingeniører, dyrlæger, arkitekter, farmaceuter og ansatte i pengeinstitutter) kan siges at repræsentere den første bølge af forsikring arbejdsmarkedspensioner. De var baseret på aftaler for højtuddannede grupper på arbejdsmarkedet. De blev som nævnt i 1990 udvidet til også at omfatte arbejdsmarkedets LO-grupper.

Skandia, der omfatter Skandia Link og Skandia Liv, havde i 2004 en samlet præmieindtægt på 1,3 mia. kr. og en balance på 10 mia. kr. Selskabet ejes af den svenske Skandia-koncern, der er Nordens største forsikring og livsforsikringsvirksomhed og en aktør på det internationale marked. Fra 2006 indgår Skandia i den sydafrikanske finanskoncern Old Mutual.

AP Pension (stiftet 1919) havde i 2004 en præmieindtægt på 1,5 mia. kr. og en balance på 23 mia. kr. Selskabet er kundeejet og er oprindeligt grundlagt under den danske andelsbevægelse.

I 1964 oprettede 10 livsforsikringsselskaber administrationsselskabet Forenede Gruppeliv (FG). FC fik til opgave at administrere selskabernes gruppelivsaftaler, som sikrede medlemmerne af en given gruppe økonomisk ved dødsfald, invaliditet og (senere) kritisk sygdom. Grupperne var typisk medarbejdere i en virksomhed, medlemmer af en organisation eller pensionskasse. Præmierne var typisk lavere og kravene til helbredsoplysninger mindre vidtgående end i individuelle forsikringsordninger. I 2005 blev FG ejet af 6 livsforsikringsselskaber, og den samlede præmie udgjorde 3,8 mia. kr. Uden for FC findes de største antal gruppelivsordninger i ALKA og PFA Pension.

Konkurser i forsikring branchen

Plus Forsikring og Aktiv Forsikrings konkurs i begyndelsen af de nye årtusinde var så spektakulære, at de hver for sig gav anledning til megen medieomtale. Der var i begge tilfælde tale om ganske små selskaber og om dårlig og ikke tilstrækkelig professionel ledelse. Men begivenhederne demonstrerede, at behovet for stabilitet på området er meget stort, og at politikere, offentligheden og forsikringserhvervet selv er meget følsomme over for økonomiske svigt. Derfor spændte branchen da også ved begge lejligheder et økonomisk sikkerhedsnet ud under især skaderamte forsikringstagere i de berørte selskaber.

I årenes løb har en række andre mindre skadesforsikringsselskaber været i vanskeligheder og ikke kunnet opfylde tilsynslovgivningens krav om forsikring. Eksempelvis blev et par mindre forsikring selskaber hårdt ramt af orkanen i december 1999, hvor også større selskaber måtte konstatere, at reassurancedækningen ikke havde været tilstrækkelig. Den slags sager er imidlertid blevet ordnet uden større offentlig opmærksomhed, ved at de pågældende selskaber er blevet overtaget af andre, mere kapitalstærke selskaber, ligesom der i en række tilfælde er tilført skadesforsikringsselskaber yderligere kapital.

3 gratis tilbud på din forsikring

2 comments

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.